Pickeral et al., Genome Res 2000

The Microsoft Word Document can be accessed here.

L1 element (gi # and coordinates) L1 structure Class TSDs pA signal polyA tail (bp) Transduced segment length (bp)
Length (bp) ORF1 ORF2 PolyA tail (bp)
1279499, 11400 .. 17418 6019 -- -- 25 1 AAGAAAGAGCCAA ATTAAA 27 479
1669380, (16606 .. 22620) 6015 -- -- 24 1 AGAAATTGTC ATTAAA 17 89
2275172, (73720 .. 79740) 6021 + -- 22 1 AGAAATCTGATTTGA AATAAA 13 975
2588618, (59187 .. 65202) 6016 + -- 27 1 GAAATTTTTCATC AATAAA 12 337
2588627, 131175 .. 137191 6017 -- + 14 1 AAAAATTTACTGTCTA AATAAA 10 455
2809267, (11716 .. 17735) 6020 + + 47 1 AAAAAAAATCACCA AATAAA 15 137
2853183, 4261 .. 10276 6016 + + 36 1 AAAGAAACTGAAGAGG AATAAA 25 175
3319674, 61629 .. 67639 6011 + -- 16 1 AAAGAAAAAATG AATAAA 17 272
3810569, 21041 .. 27057 6017 + -- 24 1 AGAAGCA ATTAAA 14 821
3845408, (22572 .. 28582) 6011 -- -- 17 1 AGAATCTGACCTTCC AATAAA 13 460
2076718, 29372 .. 35393 6022 -- -- 18 2 AAGAAAGAGAATA -- 9 356
3288437, 65129 .. 71148 6020 + -- 16 2 AAAGAACACCTGGG -- 11 52
3522964, (24909 .. 30926) 6018 + + 61 2 AAAAAACACAGTGAA -- 14 119
4006838, 117572 .. 123596 6025 + -- 28 2 AGAAGAAATG -- 22 36
3421083, 114651 .. 120654 6004 -- -- 37 3 AATGTTTA AATAAA 28 16
3510243, (4788 .. 10794) 6007 -- -- 16 3 AAATAGT[T/C]GAAGA AATAAA 21 7
3808075, 6601 .. 12628 6028 + + 23 3 AAAAAGGAGCCCGG AATAAA 18 11
3873180, 114223 .. 120240 6018 + -- 26 3 AAGATTTTGTG AATAAA 25 10
3928116, 61076 .. 67082 6007 -- -- 18 3 AGAAACTTGGAACACA AATAAA 6 8
3953485, 108923 .. 114934 6012 -- -- 31 3 AAGCAATTTGT -- 17 26
4107187, 91010 .. 97031 6022 -- -- 9 3 AAACAGTATTTTCCCT AATAAA 8 13